FacebookInstagram
Memur DavalarıAdalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır...

Hapis Cezası ve Memurluk İlişkisi

Tarafımıza gelen bir soruda memur arkadaşımız 2 yıl 3 ay 9 gün hapis cezası aldığını belirtmektedir.

Kategori: Davalar - Tarih: 13 Nisan 2020 16:48

Hapis Cezası ve Memurluk İlişkisi

Soru: Bir devlet kurumunda memur olarak çalışmaktayken kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay 9 gün hapis cezası ile cezalandırıldım. Mahkemece; infazım Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetiminde tamamlanıncaya kadar kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılmama karar verildi. 20.03.2020 itibariyle de infazımı tamamladım. Eski görevime geri dönebilir miyim? Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap: Ah… Yal… Bey, sorununuz avukat arkadaşlarımızca incelenmiş tarafımıza gönderdiğiniz evraklar ve şifahi anlatımınızın değerlendirmesi ışığında cevabımız aşağıda sunulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Genel ve özel şartlar:

Madde 48/5- (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Madde 98 – Devlet memurlarının b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; hallerinde memurluğu sona erer.

demektedir. İlgili hükümler birlikte değerlendirildiğinde, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olan memurun memurluğa alınma şartlarını kaybettiği görülmektedir. Bu konuda Danıştay içtihatları da bizimle aynı görüştedir.

Açıkladığımız sebeplerle memuriyete dönüş talebinde bulunsanız bile bu talebiniz ret edilecektir. Dava açmamızın da size bir yararının olmayacağını düşünüyoruz.  Üzgün olduğumuzu bildirir kolaylıklar dileriz.

 

@memurdavalaricom

www.memurdavalari.com

Yorumlar (0)
SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Davalar