FacebookInstagram
Memur DavalarıAdalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır...

Soruşturma Yapılmadan Disiplin Cezası Verilemez

Disiplin cezalarının bazı idareciler tarafından zaman zaman kişisel sürtüşmeler neticesinde keyfi olarak verildiği yönünde tarafımıza şikâyetler iletilmektedir.

Kategori: Haberler - Tarih: 17 Haziran 2020 16:25

Soruşturma Yapılmadan Disiplin Cezası Verilemez

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126’ıncı maddesinde yer alan; “Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir…” hükmü düzenlenmiştir. Bu hüküm disiplin suçu iddia edilen memur hakkında soruşturma yapılmadan, disiplin amiri tarafından doğrudan savunması alınarak ceza verilebileceği anlamına gelmemektedir. Aynı kanunun 127’inci maddesinde “…a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,...” hükmüyle ilgili cezalar içinde disiplin soruşturmasının zorunluluğu vurgulanmış olmaktadır.

Ankara 4. İdare Mahkemesi E: 2010/1073 K: 2011/51 sayılı kararında “…davacının kusurlu davranışı nedeniyle disiplin amirince soruşturmacı tayin edilmeden ve usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan doğrudan savunma alınarak verilen disiplin cezasında, tarafsızlık ve objektiflik ilkesi ihlal edildiğinden…”

Danıştay 8. Dairesi E: 1996/807 K: 1997/1175 sayılı kararında “…Soruşturmacı tayin edilmek suretiyle soruşturma raporu düzenlenmeden, disiplin amiri tarafından ilgilinin ifadesi ve savunması alınarak disiplin cezası verilmesinde…”

hukuka uyarlık bulunmamaktadır demektedirler.  Bu tür kararlar çok sayıdadır biz yazımızda sadece ikisini örnek alarak inceledik. Sonuç olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127’inci maddesinde belirtilen hükümlere göre soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez.

@memurdavalaricom

www.memurdavalari.com

Yorumlar (0)
SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Haberler