FacebookInstagram
Memur DavalarıAdalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır...

Dilekçeye Kaç Gün İçinde Cevap Verilmelidir

Memurlarımız resmi dairelere dilekçeyle başvurduklarında cevap alamadıklarını ya da geç aldıklarını belirtmektedirler. Resmi bir daireye verdiğimiz dilekçeye idare kaç gün içinde cevap vermelidir?

Kategori: Haberler - Tarih: 03 Temmuz 2020 13:36

Dilekçeye Kaç Gün İçinde Cevap Verilmelidir

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun;

 Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:

     Madde 7 – Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

demektedir. Görüldüğü gibi dilekçelere 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmesi zorunluluktur.  Fakat bu 30 günlük süre içinde idareler dilekçenin sonucunu da bildirebilir işlemin safahatı hakkında bilgide verebilir. Kısaca dilekçe talebini kabul ya da ret etmek durumunda değildir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu

m.10/2- Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir.

demektedir. Sonuç olarak; idareye verilen dilekçenin kabulü veya reddi hakkında idareler 60 gün içinde karar vermelidir. Bu süre içinde karar verilip bildirilmediği takdirde isteğin idarece reddedilmiş olduğu kabul edilir ve bu iptal kararı hakkında dava açma hakkınız doğar.

@memurdavalaricom

www.memurdavalari.com

Yorumlar (0)
SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Haberler