FacebookInstagram
Memur DavalarıAdalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır...

Sözleşmeliyken Memur Kadrosuna Geçen Hemşire

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yaparken aynı Kanunun Geçici 41. maddesi uyarınca memur kadrosuna atanan hemşirenin 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılmaması hukuka uygun mudur?

Kategori: Haberler - Tarih: 20 Eylül 2020 19:49

Sözleşmeliyken Memur Kadrosuna Geçen Hemşire

          Sözleşmeli statüde çalışırken memur kadrosuna geçen hemşireler 5 yıl süreyle başka bir kuruma naklen atanamamaktadır. Özellikle eş durumu tayinlerinde mağdur olan hemşireler bu durumda dava yoluna başvurmalıdırlar. Bu durumda olan hemşirelerimize muvafakat verilmemesinin hukuka aykırı olup olmadığını Danıştay kararları ışığında yorumlamaya çalışacağız.

          Anayasamız "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" başlıklı üçüncü bölümünün 41. maddesinde ailenin korunmasına yönelik düzenlemeler getirilmiş, böylece ailenin korunması ilkesi temel haklar içerisinde yerini almıştır. Sözü edilen madde hükmünde; ailenin Türk toplumunun temeli olduğu vurgulanmış, Devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunmasını ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı ve teşkilatı kuracağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca ülkemiz tarafından da kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 16. maddesinin üçüncü fıkrasında; "Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur." hükmüne yer verilmiştir.

          Yine; usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesinde, memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu da belirtilmiştir

          Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız gibi eş özründen muvafakat verilmemesi hukuka uygun değildir. Unutulmalıdır ki her olay hukuken kendi özelinde değerlendirilmektedir. Bu yüzden nakil için muvafakat alamayan hemşire arkadaşlarımızın dava yoluna gitmeleri yararlarına olabilecektir.

 @memurdavalaricom

www.memurdavalari.com

Yorumlar (0)
SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Haberler