FacebookInstagram
Memur DavalarıAdalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır...

Emekliye Ayrılan Doktor Hakkında Göreve Son Verme İşlemi Tesis Edilirse Ne Olur?

Doktor arkadaşımız emekliye ayrılmış, emekliye ayrıldıktan sonra sonuçlanan ceza yargılaması sonucunda görevine son verilmesi gerekmiştir. Bu durumda süreç nasıl işleyecektir? Emeklilik işlemi iptal edilecek midir?

Kategori: Haberler - Tarih: 27 Eylül 2020 14:37

Emekliye Ayrılan Doktor Hakkında Göreve Son Verme İşlemi Tesis Edilirse Ne Olur?

          Soruyu yönelten doktor arkadaşımızın dosyasını incelediğimizde; emeklilik istemini yetkili makamlara dilekçe ile ilettiği bu isteğin 31/12/2018 tarihli makam onayı ile kamu idaresinin en yüksek amirinin onayı ile tekemmül etmiş olduğu, ancak emeklilik onayından daha sonraki tarih olan 25/02/2019 tarihli işlemle görevine son verildiği, bunun akabinde de 26/02/2019 tarihli işlemle emeklilik onayının iptal edildiği gördük.

 Yaptığımız değerlendirmeye göre:

          5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortaları Kanununun 48. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde ise; emekliliğin, istek üzerine veya yaş haddi, malullük veya vazife malullüğü hallerinde kamu kamu idaresinin en yüksek amirinin onayı ile tekemmül edeceği düzenlenmiş, aynı maddenin 3. fıkrasının 2. cümlesinde; “Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler için her durumda, istek tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişkileri kesilmiş sayılır.” ifadesine yer verilmiştir.

          Emeklilik Devlet memurlarına tanınmış bir hak olup, memurun isteği üzerine emekliye ayrılması, ilgilinin bu yöndeki iradesini yetkili makamlara dilekçe ile iletmesi ve yasal şartları gerçekleştirdiğinin tespit üzerine bu başvurunun onaylanması suretiyle gerçekleşmekte, bu durumda ilgilinin emeklilik başvurusunun onayı ile kesin ve yürütülmesi zorunlu idari işlem ortaya çıkarak hukuki sonuç doğurmaktadır. Diğer bir ifade ile çalışanın isteğine bağlı emeklilik işlemlerinde, bu işlemin tekemmülü, emeklilik isteğini içeren dilekçenin mevcudiyeti ve idarece alınan emeklilik onayı ile tekemmül etmektedir. Emeklilik onayı alınmasının; işlemi sonuçlandıran ve ihdası nitelikte bir işlem olduğu açıktır.

          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 98. maddesinin (ç) bendi uyarınca, emekliliğinin devlet memurluğunu sona erdiren hallerden birisi olduğu, bu durumda 31/12/2018 tarihli makam onayı ile tekemmül etmiş olan emeklilik işlemi ile doktorum devlet memurluğu, anılan yasanın 98/ç hükmü uyarınca sona ermiş olduğundan, işlemin tesis edildiği 25/02/2019 tarihinde memuriyet statüsüne sahip olmayan doktorun görevine son verilmesi hukuken mümkün değildir.

@memurdavalaricom

www.memurdavalari.com

Yorumlar (0)
SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Haberler