FacebookInstagram
Memur DavalarıAdalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır...

Memura Özel Hayat Gerekçesiyle Disiplin Cezası Verilebilir Mi?

Kamu görevlilerinin hizmet dışındaki özel hayatına yönelik fiilleri memur disiplin hukuku açısından sorun teşkil edebilir mi? Bu fiillerin memur disiplin hukuku açısından sınırları var mıdır? Polis arkadaşımıza yapmış olduğu telefon görüşmesi dolayısıyla

Kategori: Haberler - Tarih: 30 Eylül 2020 20:01

Memura Özel Hayat Gerekçesiyle Disiplin Cezası Verilebilir Mi?

          Polis memuru olarak görev yapan arkadaşımız yaptığı telefon görüşmesinde arkadaşıyla şakalaştığını, bunun sonucunda da, hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak fiilini işlediğinden bahisle 10 günlük aylıktan kesme cezası aldığını belirtmektedir.

          Öncelikle belirtmek isteriz ki; özel hayatın kapsamı çok geniş olduğundan disiplin hukuku açısından belli kriterlerin aranmasının gerektiği açıktır. Anayasamızın “Özel hayatın gizliliği ve korunması” başlıklı bölümünde yer alan 20. maddesinin 1. fıkrasında; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Özel ve aile hayatına saygı hakkı” başlıklı 8. maddesi bulunmaktadır. Yine Anayasamızın 90. maddesinin 5. fıkrasında; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

          Disiplin kuralları, temel olarak idarenin iç düzeninin korunması fonksiyonunu yerine getirmektedir. Kamu görevlilerinin hizmet dışındaki özel hayatına yönelik fiillerinin memur disiplin hukukunun alanına girmesi için bu düzeni bozan, kamu hizmetinin iyi ve düzenli bir şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkileyen bir yönünün bulunması gerekmekte olup, polis arkadaşımızın hizmet dışında özel yaşamını ilgilendiren telefon görüşmesinin kamu hizmetinin iyi ve düzenli şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkilediğinin veya kendisine duyulan saygınlık ve güven duygusunu sarstığının somut olarak ortaya konulması gerekmektedir.

          Bu durumu somut olarak ispatlayamayan idarenin kişisel ve özel telefon görüşmesinden dolayı polis arkadaşımıza disiplin cezası vermesinin hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyiz.

@memurdavalaricom

www.memurdavalari.com

Yorumlar (0)
SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Haberler