Bugun...Eş Durumu Atamasında 360 Gün Sigorta Süre Hesabı ve Tüm Detaylar

2022 Yılı Yarıyıl Tatili Mazeret Atamalarının yaklaştığı bu günlerde özellikle eşleri sigortalı çalışıp eş mazeretine bağlı yer değişikliğinde bulunacak öğretmenlerin merak ettiği konuların başında eş özrü atamasına başvuru yapabilmek için öncelikli şart olan son 2 yılda 360 gün sigorta süre hesabının nasıl yapılacağı ve bu kapsamda bilmeleri gereken tüm detaylar gelmektedir.

facebook-paylas
Tarih: 15-11-2021 14:19

Eş Durumu Atamasında 360 Gün Sigorta Süre Hesabı ve Tüm Detaylar

Bu konu da siz değerli okuyucularımızın merak ettiği her soruya cevap şeklinde hazırlanmış olan Eğitimci Yazar Sedat DEGER’in “Eş Durumu Atamasında 360 Gün Hesabı ve Kapsamı” başlığı ile yazdığı mevzuat yazısını paylaşmak istiyoruz.

31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddelerini açıklayarak konuya değinen Eğitimci Yazar Sedat DEGER mevzuat yazısında, 1- Son 2 yılda 360 gün sigortalı olma süresi nasıl hesaplanıyor? 2- 360 gün sigortalı olarak aynı yerde mi çalışmak gerekiyor? 3- Sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde başvurular kabul edilir mi?4- Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği isteyebilirler mi?5- İşi ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerde çalışanlardan hangi belgeler isteniyor? 6- Başvuruların son günü itibari ile 360 gün sigortalı olma koşulunu sağlayan fakat sigortalılığı devam etmeyen(çalışmayan/ işten çıkan/işten çıkacak olan) öğretmen eşlerin başvuruları kabul edilir mi? 7- Peki Eşi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve merkezi bir il/ilçede olan fakat bu il/ilçeden farklı yerde çalışan öğretmen eşinden beklenen belgeler ve şartları nelerdir? 8- Eşleri Sigortalı Çalışanlarının özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularının kabul edilebilmesi için sigortalı eş’ten istenen şartların hepsi nedir?” sorularına cevap verdi.

İşte Sedat DEGER’in “Eş Durumu Atamasında 360 Gün Hesabı ve Kapsamı” başlıklı yazısı;

Eş Durumu Atamasında 360 Gün Hesabı ve Kapsamı

Eş özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunmak isteyenlerden eşleri sigortalı olarak çalışanların çalışma süreleri nasıl hesaplanıyor ve her sigortalı olanların öğretmen eşleri özür durumu atamalarına başvurabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Sigortalı olmanın kapsamını sınırlandırıp 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamını kabul ediyor. İlgili maddeler ise şu şekilde belirlenmiştir.

  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU için tıklayınız…

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Kanun No. 5510

Kabul Tarihi : 31/5/2006

 

Sigortalı sayılanlar

MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

b) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

Sigortalı sayılırlar.

Yukarıdaki kapsamda sigortalı sayılanların son iki yılda 360 gün sigortalı olma şartı aranmaktadır.

1-Eşleri Sigortalı Çalışanlarının özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularının kabul edilebilmesi için sigortalı eş’ten istenen şartların hepsi nedir?

Cevap : Sigortalı eşin yanına öğretmenin gidebilmesi için öğretmen eşinden beklenen şartlar şu şekilde sıralanır;

      1. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge

   2. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge (birinci belgede de bu husus yazıyor olmalı)

    3. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge

   4. Sigortalı çalışan öğretmen eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi

2-Son 2 yılda 360 gün sigortalı olma nasıl hesaplanıyor?

Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti bulunması gerekiyor. Özür durumu atamaları 2 aşamada gerçekleşir ve bunun ilk aşaması özür durumuna başvurma isteği ve özrünü belgelendirme aşaması olarak adlandırılır.

 Diyelim ki yaz özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerinin 1. Aşama tarihi olarak 28 Temmuz ile 1 ağustos arası olarak belirlendi. Bu şekilde 1 ağustos 2014-1 ağustos 2012 arasında 360 gün sigortalı olduğunuzu belgelemelisiniz.

3-360 gün sigortalı olarak aynı yerde mi çalışmak gerekiyor?

360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir yüzden 360 gün süresi farklı farklı yerlerde sigortalı olarak çalışılmış olabilir. Unutmadan sigortalılığının hâlen devam ettiğini de belgelendirmelisiniz süre için eğer işiniz yok ise sigortanız yatmıyor ise başvurunuz kabul edilmez.

4-Sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde başvurular kabul edilir mi?

Başvuruların son günü itibarı ile 359 gün bile olsa başvurular dikkate alınmaz fakat sigortalı öğretmen eşinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde; borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

5-Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği isteyebilirler mi?

MEB öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 37. Madde 7. Fıkrası gereği eş özrüne başvurmalarına hakları yok.

6-İşi ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerde çalışanlardan hangi belgeler isteniyor?

  İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

Başvuruların son günü itibari ile 360 gün sigortalı olma koşulunu sağlayan fakat sigortalılığı devam etmeyen(çalışmayan/ işten çıkan/işten çıkacak olan) öğretmen eşlerin başvuruları kabul edilir mi?

Cevap : Hayır sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine SGK’dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir. Aksi takdirde başvuru red edilir.

7-Peki Eşi,Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve  merkezi bir il/ilçede olan fakat bu il/ilçeden farklı yerde çalışan öğretmen eşinden beklenen belgeler ve şartları nelerdir?

  Cevap :  

   1. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge

   2. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge(birinci belgede de bu husus yazıyor olmalı)

    3. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge

   4. Sigortalı çalışan öğretmen eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi

    5. Merkezi farklı il/ilçede olan şirkette çalışan kişinin çalıştığı il/ilçede yerde işyerinin faal olduğuna dair belge;

     a.Anonim şirketler için kendi işyerlerinden,

     b.Diğer şirketler için çalıştıkları ildeki *vergi dairesi,* belediye veya *ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

Başvurular zamanı eşi sigortalı çalışanlardan istenecek belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1-  Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

2- Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge

3- Eğer 360 gün tamamlanmıyorsa borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir bunu da hesaplattırabilirsiniz.

4- eğer eşiniz İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanı ise, ayrıca, atanmak istediği yerde eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge isteniyor.

Sedat DEGER
Eğitimci Yazar

 
Kaynak: www.memurdavalari.com
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MEB PERSONELİ Haberleri

HAVA DURUMU
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 14 11 0 3 29 11 36 +18
2 Konyaspor 14 7 2 5 23 13 26 +10
3 Hatayspor 14 8 4 2 23 14 26 +9
4 Fenerbahçe 14 7 4 3 20 17 24 +3
5 Alanyaspor 14 7 4 3 20 22 24 -2
6 Başakşehir FK 14 7 6 1 20 16 22 +4
7 Fatih Karagümrük 14 6 4 4 21 18 22 +3
8 Galatasaray 14 6 4 4 19 17 22 +2
9 Adana Demirspor 14 5 4 5 20 18 20 +2
10 Beşiktaş 14 6 6 2 21 21 20 0
11 Antalyaspor 14 5 6 3 18 20 18 -2
12 Gaziantep FK 14 5 6 3 17 21 18 -4
13 Altay 14 5 7 2 18 21 17 -3
14 Sivasspor 14 3 4 7 20 15 16 +5
15 Giresunspor 14 4 6 4 12 12 16 0
16 Kayserispor 14 4 6 4 18 22 16 -4
17 Yeni Malatyaspor 14 4 9 1 12 23 13 -11
18 Göztepe 14 2 7 5 13 20 11 -7
19 Kasımpaşa 14 2 8 4 13 21 10 -8
20 Çaykur Rizespor 14 3 10 1 12 27 10 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 13 8 2 3 23 10 27 +13
2 MKE Ankaragücü 14 8 3 3 23 11 27 +12
3 Eyüpspor 14 8 3 3 24 18 27 +6
4 Bandırmaspor 13 8 4 1 21 10 25 +11
5 BB Erzurumspor 12 8 3 1 20 13 25 +7
6 İstanbulspor 13 6 5 2 22 18 20 +4
7 Tuzlaspor 12 6 4 2 14 10 20 +4
8 Kocaelispor 13 6 5 2 13 14 20 -1
9 Samsunspor 13 5 4 4 18 18 19 0
10 Adanaspor 14 5 6 3 16 18 18 -2
11 Menemenspor 13 5 6 2 18 23 17 -5
12 Gençlerbirliği 13 5 6 2 14 19 17 -5
13 Boluspor 13 4 5 4 16 15 16 +1
14 Denizlispor 13 4 6 3 13 18 15 -5
15 Bursaspor 13 4 7 2 17 21 14 -4
16 Manisa FK 14 4 8 2 15 21 14 -6
17 Keçiörengücü 13 4 8 1 14 20 13 -6
18 Altınordu 14 4 9 1 15 27 13 -12
19 Balıkesirspor 13 2 10 1 9 21 7 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/12/2021 Kasımpaşa vs Beşiktaş
 04/12/2021 Alanyaspor vs Sivasspor
 04/12/2021 Trabzonspor vs Adana Demirspor
 04/12/2021 Galatasaray vs Altay
 05/12/2021 Kayserispor vs Antalyaspor
 05/12/2021 Giresunspor vs Fatih Karagümrük
 05/12/2021 Hatayspor vs Başakşehir FK
 05/12/2021 Fenerbahçe vs Çaykur Rizespor
 06/12/2021 Göztepe vs Gaziantep FK
 06/12/2021 Konyaspor vs Yeni Malatyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/12/2021 Bandırmaspor vs Gençlerbirliği
 04/12/2021 BB Erzurumspor vs İstanbulspor
 04/12/2021 Adanaspor vs Tuzlaspor
 05/12/2021 Manisa FK vs Kocaelispor
 05/12/2021 Ümraniyespor vs Boluspor
 05/12/2021 Altınordu vs Samsunspor
 05/12/2021 Denizlispor vs Bursaspor
 06/12/2021 Menemenspor vs Keçiörengücü
 06/12/2021 MKE Ankaragücü vs Balıkesirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/12/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Adıyaman FK
 05/12/2021 Bodrumspor vs Hekimoğlu Trabzon
 05/12/2021 Çorum FK vs İnegölspor
 05/12/2021 Etimesgut Belediyespor vs Somaspor
 05/12/2021 Kahramanmaraşspor vs Diyarbekir Spor
 05/12/2021 Sarıyer vs Niğde Anadolu FK
 05/12/2021 Serik Belediyespor vs Ergene Velimeşe
 05/12/2021 Sivas Belediyespor vs Afjet Afyonspor
 05/12/2021 Van Spor FK vs Ankaraspor
 06/12/2021 Turgutluspor vs Sakaryaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/12/2021 Başkent Gözgözler Akademi FK vs Çatalcaspor
 04/12/2021 Bursa Yıldırımspor vs Nevşehir Belediyespor
 05/12/2021 Arnavutköy Belediye vs Elazığspor
 05/12/2021 Artvin Hopaspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 05/12/2021 Batman Petrolspor vs Erbaaspor
 05/12/2021 Belediye Kütahyaspor vs Hendek Spor
 05/12/2021 Bergama Belediyespor vs Sancaktepe FK
 05/12/2021 Karaman Belediyespor vs Osmaniyespor FK
 06/12/2021 Fatsa Belediyespor vs Kahta 02 Spor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Sendikanızdan Memnun Musunuz?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter instagram Youtube RSS
YUKARI YUKARI