Bugun...Kim Şu MEB Şube Müdürleri?

Ben kimim sen kimsin biz kimiz? 2023 Eğitim Vizyonunun en önemli hedeflerinden birisi, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi” bölümünde yer alan ‘Öğretmen ve Okul Yöneti̇ci̇leri̇ni̇n Mesleki̇ Geli̇şi̇mleri̇ Yeni̇den Yapılandırılacak’ hedefidir.

facebook-paylas
Tarih: 02-05-2023 10:14

Kim Şu MEB Şube Müdürleri?

Eksik, yaraya pansuman bile olamayacak bu hedefe ilaveten 2023 yılı bütçe görüşmelerinde; Ülkemizin hedeflediği sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın ve rekabetçi ekonomiye sahip bir bilgi toplumuna dönüşmenin yolunun bilişsel ve bilişsel olmayan becerileri yüksek, kültürünü, içselleştirmiş ve evrensel kültüre sahip sağlıklı bir nesil yetiştirmekten geçtiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut ÖZER, "Bu inançla, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bütün çalışmalarımızı bu hedefe uygun olarak yürütmekte, eğitim politikalarımızı bu doğrultuda şekillendirmekteyiz."  Demektedir  

   Güzel, etkileyici söz ve hedeflerin resmedildiği hayal, sokağın gerçeğinde silüetini, boyasını hatta kimyasını kaybediyor. Milli Eğitim Bakanlığın en temel saç ayaklarından biri (YDH, Memur, Şef, Öğretmen, Okul Müdürü. Müd.Yard.İl Müd. Yard.İlçe Müd. İl/İlçe MEM Şube Müdürü) olan insan kaynaklarıdır. Bu ayak temelden ihmal edilmiş, yetki / sorumluluk, çalışma koşulları / gelir düzeyleri MEB Bakanı Mahmut Özer tarafından görmezden gelinmiş bilinçli olarak ihmal edilmiştir. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle “Eğitim Öğretim Hizmetleri” ile “Genel İdare hizmetleri”   çalışanları arasında mali ve özlük hakları bakımından denge bozuldu. Çalışma huzuru ve moral motivasyon kayboldu. Altmış yıllık hayal denilen ancak eğitim çalışanlarını ayrıştıran, sorunların çözümünden ziyade sorunu derinleştiren  “Öğretmen Meslek Kanunu” ile de eğitim çalışanları ve yöneticileri arasında mali açıdan telafisi güç mağduriyetlere sebebiyet verdi.

      MEB’de görevde yükselmek, kariyer basamaklarında liyakat sahibi olmak neredeyse “SUÇ” olmuş devamında ve hali hazırda cezalandırılan bir kesim oluşmuştur. Gelir adaletsizliğin boyutu o derece büyümüş olacak ki; İLÇE MÜDÜRLERİ, İL MEM MÜDÜR YARDIMCILARI ve ŞUBE MÜDÜRLERİ maaşlarını söylemekte utanır hale gelmenin yanında,  uğradıkları itibar kayıpları da cabası.   Bu işte bir terslik var. Akıl ve mantık tutulması var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu minvalde eğitim yöneticilerinin mağduriyetlerinden haberdar olduğunu sanmıyorum. Çalışma barışını, huzurunu bozan, hele hele mağduriyete sebep düzenlemelere asla izin vermeyeceğine adım gibi eminim. Bilakis hak kayıplarını giderici gerekli iyileştirmelerin acilen yapılması yönünde iradelerini belirtirlerdi.

 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere büyük bir mağduriyet ve gelir adaletsizliği var. Hiyerarşik makamla, yetki ve sorumlulukla örtüşmeyen bir gerçek var. Bu mağduriyetin tek sorumlusu mevcut MEB bakanı Sayın Mahmut Özer’dir. MEB’in temel sorunlarını çözeceğine, personelinin hak ve hukukunu gözeteceğine, çalışma koşullarını ve yaşam standartlarını iyileştireceğine eğitim yöneticilerini ve çalışanlarını görmezden geliyor, seslerine kulak tıkıyor, duymazdan geliyor. Ocak ve Şubat aylarında İl Müdürleri ile yapılan birçok toplantıda “Şube Müdürlerimizin aleyhine oluşan olumsuz durumun farkında olduklarını, kısa zaman içinde müjdeli haberleri vereceklerini, bize güvenenleri mahcup etmeyeceklerini” gibi söz ve beyanların üstünden aylar geçti.  Sonuç itibariyle ŞUBE MÜDÜRLERİ maddi manevi mağduriyetleri le kaldılar. Umutları ve beklentileri bir başka bahara kaldı.

    3046 sayılı Kanunun hiyerarşik kademeleri gösteren neredeyse tüm maddeleri, 703 sayılı KHK'nın 41. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, temel kuruluşlar ile hiyerarşik kademeler 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden düzenlenerek şube müdürlüklerinin organizasyondaki yeri belirlenmiştir.

Bu kadroya atananlar mevcut personel arasında mesleki temel bilgi ve becerilere sahip ve tecrübe açısından en nitelikli kişilerdir. Şube müdürleri konularında uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur. Merak ve ilgilenenler için sonuç olarak ŞUBE MÜDÜRLERİ;   

 • Okul öncesinde eğitime erişimi %100 ‘e çıkaralım, 40 Bin anasınıfı hemen açalım toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Her okula Beceri tasarım atölyelerini hemen kuralım, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Meslek Lisesi Memleket Meselesi, Mesleğim Hayatım, 1000 Meslek lisesi iyileştirelim,10.000 okul iyileştirelim, çevre dostu 1000 okul oluşturalım, Çevre Dostu Okul, Temiz Okul Temiz Enerji Oluşturalım, Okulum Temiz projesi, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Kütüphanesiz okul kalmasın, sıfır atık kütüphanesi, çevre dostu okul oluşturun, okullara kitap toplayalım,  toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Erasmus, e-twining,Teknofest, robotik kodlama, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek projeleri… olmazsa olmaz toplayın şube müdürlerini toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Sportif yetenek taraması, bilsem taraması, akıl zekâ oyunları taraması, İlkokul Fiziksel Etkinlikler Yarışması (İFET) komisyon kur, topla, planla, uygula toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Suriyeli öğrencilerin entegrasyonu, Suriyeli öğrencilerin istatistiği, Suriyeli öğrencilerin kursları, Suriyeli Öğrencilerin PİCTES bursları topla şube müdürlerini yaparsınız işiniz bu, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •    İYEP’ i planla, DYK’yı aç, planla. Öğretmen yok, bulacaksın şube müdürüsün görevin bu yaparsın, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Kayıt alanı belirleme, öğrenci kayıtları, sınavlı okul, sınavsız okul toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Kantinlerin, yemekhanelerin, büfelerin gıda denetimi için İlçe tarımdan, İlçe sağlığından komisyon oluştur, olur al, araba hazırla denetime gönder topla şube müdürlerini şube müdürü değil misin yaparsın, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Pansiyonlara öğrenci yerleştir, pansiyonları denetle, rehabilitasyonları denetle, taşımalı eğitim ihalesi yap, taşıma yapan dolmuşları denetle toplayın şube müdürlerini, bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Pandemi döneminde çocuklar EBA’ya niye az giriyor, daha fazla daha fazla girsinler diye durmadan whatsapp gruplarında mesajlar mesajlar mesajlar… sonuç olarak çocuklarda dijital bağımlılık, oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı oluşturdu bu da çocukların sağlığını, psikolojisini bozdu, hadi şimdi de bağımlılık kurslarını açalım, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   DYS de üzerinden her gün yüzlerce yazı ve ekini oku, havale et, okula gönder, okulları ara yazının cevabını iste, tablo doldur, istatistik doldur, İL MEM’e cevap ver. Şef yok, memur yok. Şube müdürü değil misin görevin bu yazarsın, takip edersin, denetlersin.
 •   DYS den yağmur gibi gelen yazılar yetmez gibi bir de whatsapp gruplarında aktif olmak gerekir. Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şube, Mesleki Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Özel Eğitim Şubesi, özel Öğretim Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Taşımalı Şubesi, İnşaat Emlak Şubesi, Okul Müdürleri grubu, Basın Yayın Şubesi…  liste uzayıp gidiyor. Bunları tümünü en fazla 2 şube müdürü takip edecek 7/24 gece yarısı whatsapp mesajları gelir cevaplarsın.
 •   Tüm il/ilçe resmi tören programları için komisyon kur, görevlendirme yap, sunucu hazırla, tören metnini hazırla, çelenk hazırla, davetiye hazırla kaymakam beye gönder. Tüm daire amirlerine isme özel davetiye ve tören programını gönder, şube müdürü değil misin yaparsın. Tüm bunların üstüne bir de davetiyeyi ve töreni beğenmemezlik edenlerden, egosu tavan yapmış daire amirleri, STK ya da parti temsilcilerinden protokolde olması gereken yeri beğenmeyip bir de fırça yersin
 •   Bunca sorumluluk altındayken bir de sorumlu oldukları birimlerin okullarındaki müdüründen, çaycısına kadar herkesle muhatap olup amir konumunda olan şube müdürlerini hatırlayan var mı dersiniz? Asla hatırlanmazlar.
 •   Bu şube müdürlerin aileleri yok, çocukları okula gitmiyor, eşleri çalışmıyor gibi bir de ilçe ilçe, bölge bölge, il il,  ROTASYON denilen zulümle gezdirilirler. Sana bir yere yerleşip düzen kurmak yok, yalla evini sırtına al git. Tercihlerin gelmedi mi bilgisayarın insafsız kurasına kalmışsın. Adını sanını hiç duymadığın nüfusu 2 ile 10 bin arasında değişen köy görünümlü ilçe isimli bir diyara atanırsın. Çocuğun gidebileceği eş değer okul yok bu sefer çocuğundan ayrılmak zorunda kalırsın. Tek maaşla iki kira, iki elektrik, iki ısınma, iki mutfak faturası ödersin bir de bunun üstüne de hafta sonları uzun yolların git gel masraflarını ödemek zorunda kalırsın. Bu çilekeş MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ toplu Sözleşme görüşmelerinde asla gündeme gelmezler, Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanır gündeme gelmezler, işlerine gelince öğretmeniz, eğitimciyiz hatta eğitimin en kritik stratejik noktasındayız ancak her ne hikmetse Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda adları geçmez. Yukardaki tüm işler yapılırken aslında eğitimin merkezindeler yani ÖĞRETMENLER ama iş bazı özlük ve ekonomik haklara gelince öğretmen değiller ŞUBE MÜDÜRLERİDİRLER. Okul müdürü, müdür yardımcısı öğretmen sayılıyor ama öğretmenlikten, okul yöneticiliğinden gelen şube müdürleri öğretmen sayılmıyor.
 •   Pansiyondan sorumlusun ancak pansiyonlu okulun müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen pansiyonun ücretini alır, Şube müdürü gece denetime gider ücret alamaz çünkü şube müdürüdür.
 •   DYK’ yı planla, onayla, denetle, rapor hazırla, İl MEM’e gönder. Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ücretini alır, şube müdürü alamaz çünkü şube müdürüsün,
 •   İşletmelerde Koordinatörlüğü planla, denetle. Okul müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ücretini alır, Şube müdürü alamaz çünkü şube müdürüsün,
 •   Halk Eğitim Kurslarını planla, onayla, denetlersin ancak denetim ücretini, yol harcırahını alamazsın, çünkü şube müdürüsün,

                                             BİLMEM ANLATA BİLDİM Mİ?  

 

Rıdvan AY

Liyakat-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Kaynak: www.memurdavalari.com
Etiketler : meb öğretmen

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MEB PERSONELİ Haberleri

HAVA DURUMU
ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 7 7 0 0 18 3 21 +15
2 Galatasaray 7 6 0 1 14 4 19 +10
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 18 9 14 +9
4 Beşiktaş 7 4 2 1 10 9 13 +1
5 Trabzonspor 7 4 3 0 15 10 12 +5
6 Kasımpaşa 7 3 1 3 13 14 12 -1
7 Hatayspor 7 2 0 5 11 6 11 +5
8 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 8 11 11 -3
9 Kayserispor 7 2 1 4 7 5 10 +2
10 Antalyaspor 7 2 2 3 9 8 9 +1
11 Konyaspor 7 2 2 3 7 7 9 0
12 Sivasspor 7 1 2 4 7 9 7 -2
13 Alanyaspor 7 1 2 4 6 9 7 -3
14 MKE Ankaragücü 7 1 3 3 9 10 6 -1
15 Fatih Karagümrük 7 1 3 3 6 7 6 -1
16 Gaziantep FK 7 2 5 0 6 13 6 -7
17 Pendikspor 7 0 3 4 6 14 4 -8
18 Başakşehir FK 7 1 5 1 3 11 4 -8
19 İstanbulspor 6 0 4 2 3 9 2 -6
20 Samsunspor 6 0 5 1 5 13 1 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 7 6 1 0 16 4 18 +12
2 Bandırmaspor 7 4 0 3 11 4 15 +7
3 Kocaelispor 7 5 2 0 12 7 15 +5
4 Bodrumspor 7 4 1 2 10 3 14 +7
5 Manisa FK 7 3 1 3 9 3 12 +6
6 Çorum FK 7 4 3 0 10 6 12 +4
7 Keçiörengücü 7 3 2 2 6 5 11 +1
8 Göztepe 7 3 2 2 5 4 11 +1
9 Gençlerbirliği 7 3 2 2 7 9 11 -2
10 Erzurumspor FK 7 2 2 3 7 4 9 +3
11 Şanlıurfaspor 7 2 2 3 6 8 9 -2
12 Sakaryaspor 7 2 3 2 5 7 8 -2
13 Adanaspor 7 2 5 0 5 8 6 -3
14 Boluspor 7 1 3 3 4 7 6 -3
15 Giresunspor 7 1 4 2 4 8 5 -4
16 Altay 7 1 4 2 5 11 5 -6
17 Tuzlaspor 7 1 5 1 4 17 4 -13
18 Ümraniyespor 7 0 5 2 2 13 2 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Van Spor FK 6 6 0 0 10 2 18 +8
2 Esenler Erokspor 5 5 0 0 10 1 15 +9
3 Nazilli Belediyespor 6 5 1 0 11 6 15 +5
4 Ankaraspor 6 4 1 1 9 3 13 +6
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 6 3 0 3 9 4 12 +5
6 Diyarbekir Spor 6 3 1 2 6 3 11 +3
7 1461 Trabzon FK 5 3 1 1 6 1 10 +5
8 Bucaspor 1928 6 2 1 3 6 4 9 +2
9 Ankara Demirspor 5 3 2 0 7 8 9 -1
10 Karacabey Belediye Spor 6 2 3 1 6 4 7 +2
11 Bursaspor 6 1 2 3 5 6 6 -1
12 Hes İlaç Afyonspor 6 1 3 2 4 8 5 -4
13 Beyoğlu Yeniçarşıspor 5 1 3 1 4 6 4 -2
14 Serik Belediyespor 6 1 4 1 1 6 4 -5
15 Adıyaman FK 6 1 4 1 3 9 4 -6
16 Altınordu 5 0 3 2 5 8 2 -3
17 Zonguldak Kömürspor 5 0 3 2 1 5 2 -4
18 Kırşehir Futbol SK 6 0 4 2 4 13 2 -9
19 Kırklarelispor 6 0 5 1 3 13 1 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 4 3 0 1 8 1 10 +7
2 K.Çekmece Sinopspor 4 2 0 2 7 3 8 +4
3 52 Orduspor FK 4 2 0 2 5 1 8 +4
4 Artvin Hopaspor 3 2 0 1 6 1 7 +5
5 İnegöl Kafkas GK 4 2 1 1 4 4 7 0
6 Talasgücü Belediyespor 4 2 2 0 7 6 6 +1
7 Mardin 1969 Spor 4 1 1 2 6 4 5 +2
8 Kepezspor FAŞ 3 1 0 2 3 1 5 +2
9 Ayvalıkgücü Belediyespor 4 1 1 2 4 4 5 0
10 Karabük İdmanyurdu Spor 4 1 2 1 4 9 4 -5
11 Kırıkkalegücü FK 3 1 2 0 2 4 3 -2
12 Tarsus İdman Yurdu 4 1 3 0 4 13 3 -9
13 Edirnespor 4 0 2 2 2 4 2 -2
14 Malatya Arguvanspor 3 0 2 1 0 2 1 -2
15 Gümüşhanespor 4 0 3 1 3 8 1 -5
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/10/2023 Adana Demirspor vs Trabzonspor
 06/10/2023 Alanyaspor vs Fatih Karagümrük
 07/10/2023 Pendikspor vs Sivasspor
 07/10/2023 MKE Ankaragücü vs Kayserispor
 07/10/2023 Antalyaspor vs Galatasaray
 07/10/2023 Başakşehir FK vs Gaziantep FK
 08/10/2023 Çaykur Rizespor vs Samsunspor
 08/10/2023 Beşiktaş vs İstanbulspor
 08/10/2023 Hatayspor vs Konyaspor
 08/10/2023 Kasımpaşa vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/10/2023 Kocaelispor vs Erzurumspor FK
 07/10/2023 Bandırmaspor vs Çorum FK
 07/10/2023 Manisa FK vs Sakaryaspor
 07/10/2023 Şanlıurfaspor vs Gençlerbirliği
 07/10/2023 Eyüpspor vs Bodrum FK
 08/10/2023 Keçiörengücü vs Tuzlaspor
 08/10/2023 Adanaspor vs Giresunspor
 08/10/2023 Boluspor vs Göztepe
 08/10/2023 Altay vs Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/10/2023 Kırşehir Futbol SK vs Ankaraspor
 07/10/2023 Serik Belediyespor vs Nazilli Belediyespor
 07/10/2023 Bursaspor vs Ankara Demirspor
 07/10/2023 Kırklarelispor vs Karacabey Belediye Spor
 07/10/2023 Bucaspor 1928 vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 08/10/2023 Adıyaman FK vs Altınordu
 08/10/2023 1461 Trabzon FK vs Van Spor FK
 08/10/2023 Zonguldak Kömürspor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 08/10/2023 Esenler Erokspor vs Diyarbekir Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/10/2023 Gümüşhanespor vs 52 Orduspor FK
 08/10/2023 Mardin 1969 Spor vs Artvin Hopaspor
 08/10/2023 Kepezspor FAŞ vs İnegöl Kafkas GK
 08/10/2023 Kırıkkalegücü FK vs Karabük İdmanyurdu Spor
 08/10/2023 Tarsus İdman Yurdu vs Malatya Arguvanspor
 08/10/2023 Aliağa Futbol A.Ş. vs Talasgücü Belediyespor
 08/10/2023 Ayvalıkgücü Belediyespor vs K.Çekmece Sinopspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Sendikanızdan Memnun Musunuz?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter instagram Youtube RSS
YUKARI YUKARI