X 20
Bugun...Kim Şu MEB Şube Müdürleri?

Ben kimim sen kimsin biz kimiz? 2023 Eğitim Vizyonunun en önemli hedeflerinden birisi, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi” bölümünde yer alan ‘Öğretmen ve Okul Yöneti̇ci̇leri̇ni̇n Mesleki̇ Geli̇şi̇mleri̇ Yeni̇den Yapılandırılacak’ hedefidir.

facebook-paylas
Tarih: 02-05-2023 10:14

Kim Şu MEB Şube Müdürleri?

Eksik, yaraya pansuman bile olamayacak bu hedefe ilaveten 2023 yılı bütçe görüşmelerinde; Ülkemizin hedeflediği sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın ve rekabetçi ekonomiye sahip bir bilgi toplumuna dönüşmenin yolunun bilişsel ve bilişsel olmayan becerileri yüksek, kültürünü, içselleştirmiş ve evrensel kültüre sahip sağlıklı bir nesil yetiştirmekten geçtiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut ÖZER, "Bu inançla, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bütün çalışmalarımızı bu hedefe uygun olarak yürütmekte, eğitim politikalarımızı bu doğrultuda şekillendirmekteyiz."  Demektedir  

   Güzel, etkileyici söz ve hedeflerin resmedildiği hayal, sokağın gerçeğinde silüetini, boyasını hatta kimyasını kaybediyor. Milli Eğitim Bakanlığın en temel saç ayaklarından biri (YDH, Memur, Şef, Öğretmen, Okul Müdürü. Müd.Yard.İl Müd. Yard.İlçe Müd. İl/İlçe MEM Şube Müdürü) olan insan kaynaklarıdır. Bu ayak temelden ihmal edilmiş, yetki / sorumluluk, çalışma koşulları / gelir düzeyleri MEB Bakanı Mahmut Özer tarafından görmezden gelinmiş bilinçli olarak ihmal edilmiştir. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle “Eğitim Öğretim Hizmetleri” ile “Genel İdare hizmetleri”   çalışanları arasında mali ve özlük hakları bakımından denge bozuldu. Çalışma huzuru ve moral motivasyon kayboldu. Altmış yıllık hayal denilen ancak eğitim çalışanlarını ayrıştıran, sorunların çözümünden ziyade sorunu derinleştiren  “Öğretmen Meslek Kanunu” ile de eğitim çalışanları ve yöneticileri arasında mali açıdan telafisi güç mağduriyetlere sebebiyet verdi.

      MEB’de görevde yükselmek, kariyer basamaklarında liyakat sahibi olmak neredeyse “SUÇ” olmuş devamında ve hali hazırda cezalandırılan bir kesim oluşmuştur. Gelir adaletsizliğin boyutu o derece büyümüş olacak ki; İLÇE MÜDÜRLERİ, İL MEM MÜDÜR YARDIMCILARI ve ŞUBE MÜDÜRLERİ maaşlarını söylemekte utanır hale gelmenin yanında,  uğradıkları itibar kayıpları da cabası.   Bu işte bir terslik var. Akıl ve mantık tutulması var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu minvalde eğitim yöneticilerinin mağduriyetlerinden haberdar olduğunu sanmıyorum. Çalışma barışını, huzurunu bozan, hele hele mağduriyete sebep düzenlemelere asla izin vermeyeceğine adım gibi eminim. Bilakis hak kayıplarını giderici gerekli iyileştirmelerin acilen yapılması yönünde iradelerini belirtirlerdi.

 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere büyük bir mağduriyet ve gelir adaletsizliği var. Hiyerarşik makamla, yetki ve sorumlulukla örtüşmeyen bir gerçek var. Bu mağduriyetin tek sorumlusu mevcut MEB bakanı Sayın Mahmut Özer’dir. MEB’in temel sorunlarını çözeceğine, personelinin hak ve hukukunu gözeteceğine, çalışma koşullarını ve yaşam standartlarını iyileştireceğine eğitim yöneticilerini ve çalışanlarını görmezden geliyor, seslerine kulak tıkıyor, duymazdan geliyor. Ocak ve Şubat aylarında İl Müdürleri ile yapılan birçok toplantıda “Şube Müdürlerimizin aleyhine oluşan olumsuz durumun farkında olduklarını, kısa zaman içinde müjdeli haberleri vereceklerini, bize güvenenleri mahcup etmeyeceklerini” gibi söz ve beyanların üstünden aylar geçti.  Sonuç itibariyle ŞUBE MÜDÜRLERİ maddi manevi mağduriyetleri le kaldılar. Umutları ve beklentileri bir başka bahara kaldı.

    3046 sayılı Kanunun hiyerarşik kademeleri gösteren neredeyse tüm maddeleri, 703 sayılı KHK'nın 41. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, temel kuruluşlar ile hiyerarşik kademeler 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden düzenlenerek şube müdürlüklerinin organizasyondaki yeri belirlenmiştir.

Bu kadroya atananlar mevcut personel arasında mesleki temel bilgi ve becerilere sahip ve tecrübe açısından en nitelikli kişilerdir. Şube müdürleri konularında uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur. Merak ve ilgilenenler için sonuç olarak ŞUBE MÜDÜRLERİ;   

 • Okul öncesinde eğitime erişimi %100 ‘e çıkaralım, 40 Bin anasınıfı hemen açalım toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Her okula Beceri tasarım atölyelerini hemen kuralım, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Meslek Lisesi Memleket Meselesi, Mesleğim Hayatım, 1000 Meslek lisesi iyileştirelim,10.000 okul iyileştirelim, çevre dostu 1000 okul oluşturalım, Çevre Dostu Okul, Temiz Okul Temiz Enerji Oluşturalım, Okulum Temiz projesi, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Kütüphanesiz okul kalmasın, sıfır atık kütüphanesi, çevre dostu okul oluşturun, okullara kitap toplayalım,  toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Erasmus, e-twining,Teknofest, robotik kodlama, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek projeleri… olmazsa olmaz toplayın şube müdürlerini toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Sportif yetenek taraması, bilsem taraması, akıl zekâ oyunları taraması, İlkokul Fiziksel Etkinlikler Yarışması (İFET) komisyon kur, topla, planla, uygula toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Suriyeli öğrencilerin entegrasyonu, Suriyeli öğrencilerin istatistiği, Suriyeli öğrencilerin kursları, Suriyeli Öğrencilerin PİCTES bursları topla şube müdürlerini yaparsınız işiniz bu, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •    İYEP’ i planla, DYK’yı aç, planla. Öğretmen yok, bulacaksın şube müdürüsün görevin bu yaparsın, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Kayıt alanı belirleme, öğrenci kayıtları, sınavlı okul, sınavsız okul toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Kantinlerin, yemekhanelerin, büfelerin gıda denetimi için İlçe tarımdan, İlçe sağlığından komisyon oluştur, olur al, araba hazırla denetime gönder topla şube müdürlerini şube müdürü değil misin yaparsın, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Pansiyonlara öğrenci yerleştir, pansiyonları denetle, rehabilitasyonları denetle, taşımalı eğitim ihalesi yap, taşıma yapan dolmuşları denetle toplayın şube müdürlerini, bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   Pandemi döneminde çocuklar EBA’ya niye az giriyor, daha fazla daha fazla girsinler diye durmadan whatsapp gruplarında mesajlar mesajlar mesajlar… sonuç olarak çocuklarda dijital bağımlılık, oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı oluşturdu bu da çocukların sağlığını, psikolojisini bozdu, hadi şimdi de bağımlılık kurslarını açalım, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.
 •   DYS de üzerinden her gün yüzlerce yazı ve ekini oku, havale et, okula gönder, okulları ara yazının cevabını iste, tablo doldur, istatistik doldur, İL MEM’e cevap ver. Şef yok, memur yok. Şube müdürü değil misin görevin bu yazarsın, takip edersin, denetlersin.
 •   DYS den yağmur gibi gelen yazılar yetmez gibi bir de whatsapp gruplarında aktif olmak gerekir. Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şube, Mesleki Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Özel Eğitim Şubesi, özel Öğretim Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Taşımalı Şubesi, İnşaat Emlak Şubesi, Okul Müdürleri grubu, Basın Yayın Şubesi…  liste uzayıp gidiyor. Bunları tümünü en fazla 2 şube müdürü takip edecek 7/24 gece yarısı whatsapp mesajları gelir cevaplarsın.
 •   Tüm il/ilçe resmi tören programları için komisyon kur, görevlendirme yap, sunucu hazırla, tören metnini hazırla, çelenk hazırla, davetiye hazırla kaymakam beye gönder. Tüm daire amirlerine isme özel davetiye ve tören programını gönder, şube müdürü değil misin yaparsın. Tüm bunların üstüne bir de davetiyeyi ve töreni beğenmemezlik edenlerden, egosu tavan yapmış daire amirleri, STK ya da parti temsilcilerinden protokolde olması gereken yeri beğenmeyip bir de fırça yersin
 •   Bunca sorumluluk altındayken bir de sorumlu oldukları birimlerin okullarındaki müdüründen, çaycısına kadar herkesle muhatap olup amir konumunda olan şube müdürlerini hatırlayan var mı dersiniz? Asla hatırlanmazlar.
 •   Bu şube müdürlerin aileleri yok, çocukları okula gitmiyor, eşleri çalışmıyor gibi bir de ilçe ilçe, bölge bölge, il il,  ROTASYON denilen zulümle gezdirilirler. Sana bir yere yerleşip düzen kurmak yok, yalla evini sırtına al git. Tercihlerin gelmedi mi bilgisayarın insafsız kurasına kalmışsın. Adını sanını hiç duymadığın nüfusu 2 ile 10 bin arasında değişen köy görünümlü ilçe isimli bir diyara atanırsın. Çocuğun gidebileceği eş değer okul yok bu sefer çocuğundan ayrılmak zorunda kalırsın. Tek maaşla iki kira, iki elektrik, iki ısınma, iki mutfak faturası ödersin bir de bunun üstüne de hafta sonları uzun yolların git gel masraflarını ödemek zorunda kalırsın. Bu çilekeş MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ toplu Sözleşme görüşmelerinde asla gündeme gelmezler, Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanır gündeme gelmezler, işlerine gelince öğretmeniz, eğitimciyiz hatta eğitimin en kritik stratejik noktasındayız ancak her ne hikmetse Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda adları geçmez. Yukardaki tüm işler yapılırken aslında eğitimin merkezindeler yani ÖĞRETMENLER ama iş bazı özlük ve ekonomik haklara gelince öğretmen değiller ŞUBE MÜDÜRLERİDİRLER. Okul müdürü, müdür yardımcısı öğretmen sayılıyor ama öğretmenlikten, okul yöneticiliğinden gelen şube müdürleri öğretmen sayılmıyor.
 •   Pansiyondan sorumlusun ancak pansiyonlu okulun müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen pansiyonun ücretini alır, Şube müdürü gece denetime gider ücret alamaz çünkü şube müdürüdür.
 •   DYK’ yı planla, onayla, denetle, rapor hazırla, İl MEM’e gönder. Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ücretini alır, şube müdürü alamaz çünkü şube müdürüsün,
 •   İşletmelerde Koordinatörlüğü planla, denetle. Okul müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ücretini alır, Şube müdürü alamaz çünkü şube müdürüsün,
 •   Halk Eğitim Kurslarını planla, onayla, denetlersin ancak denetim ücretini, yol harcırahını alamazsın, çünkü şube müdürüsün,

                                             BİLMEM ANLATA BİLDİM Mİ?  

 

Rıdvan AY

Liyakat-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Kaynak: www.memurdavalari.com
Etiketler : meb öğretmen

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MEB PERSONELİ Haberleri

HAVA DURUMU
ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 38 33 2 3 92 26 102 +66
2 Fenerbahçe 38 31 1 6 99 31 99 +68
3 Trabzonspor 38 21 13 4 69 50 67 +19
4 Başakşehir FK 38 18 13 7 57 43 61 +14
5 Kasımpaşa 38 16 14 8 62 65 56 -3
6 Beşiktaş 38 16 14 8 52 47 56 +5
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 54 -7
8 Alanyaspor 38 12 10 16 53 50 52 +3
9 Çaykur Rizespor 38 14 16 8 48 58 50 -10
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 49 -5
11 Gaziantep FK 38 12 18 8 50 57 44 -7
12 Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 44 -7
13 Samsunspor 38 11 17 10 42 52 43 -10
14 Kayserispor 38 11 15 12 44 57 42 -13
15 Hatayspor 38 9 15 14 45 52 41 -7
16 Konyaspor 38 9 15 14 40 53 41 -13
17 MKE Ankaragücü 38 8 14 16 46 52 40 -6
18 Fatih Karagümrük 38 10 18 10 49 52 40 -3
19 Pendikspor 38 9 19 10 42 73 37 -31
20 İstanbulspor 38 4 27 7 27 80 16 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2024 Fenerbahçe 6 - 0 İstanbulspor
 26/05/2024 Hatayspor 2 - 0 Çaykur Rizespor
 26/05/2024 Adana Demirspor 2 - 6 Başakşehir FK
 26/05/2024 Trabzonspor 4 - 2 MKE Ankaragücü
 26/05/2024 Pendikspor 0 - 1 Gaziantep FK
 26/05/2024 Konyaspor 1 - 3 Galatasaray
 26/05/2024 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş
 25/05/2024 Sivasspor 2 - 1 Kayserispor
 25/05/2024 Fatih Karagümrük 3 - 1 Samsunspor
 24/05/2024 Alanyaspor 1 - 1 Antalyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Sincan Belediyesi Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Sendikanızdan Memnun Musunuz?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter instagram Youtube RSS
YUKARI YUKARI